Το πρόγραμμα του Δύτη Διάσωσης είναι μια πρόκληση για τον αυτόνομο δύτη καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσετε τον εαυτό σας και άλλους δύτες σε μια έκτακτη ανάγκη. Βασίζεται σε αυτά που ήδη γνωρίζετε αναπτύσσοντας δεξιότητες  που αφορούν το χειρισμό και επίλυση προβλημάτων, όταν αυτά προκύπτουν. Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό, αλλά και διασκεδαστικό. Στο τέλος, οι περισσότεροι δύτες δηλώσαν ότι ήταν το καλύτερο πρόγραμμα που συμμετείχαν ποτέ. Ελάχιστος χρόνος προγράμματος 3 μέρες.

Τι θα μάθουμε: Θα μάθουμε αυτοδιάσωση, Αναγνώριση και διαχείριση στρες σε άλλους δύτες, Διαχείριση επείγοντος περιστατικού, Διάσωση πανικόβλητου δύτη,  Διάσωση δύτη που δεν ανταποκρίνεται.

Προαπαιτούμενα:
Προχωρημένος Δύτης Ανοιχτής Θάλασσας ( ή αντίστοιχη πιστοποίηση άλλου οργανισμού).
Για να παρακολουθήσει κάποιος το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι άνω των 12 ετών.
Να έχει πιστοποιηθεί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια φροντίδα τους τελευταίους 24 μήνες.

Επόμενη καταδυτική περιπέτεια:
Αρχηγός Κατάδυσης (Divemaster)

Προγράμματα αυτόνομης κατάδυση

  • Ειδικότητες PADI
  • Καταδύσεις αναψυχής για πιστοποιημένους δύτες